• Technorati

  Add to Technorati Favorites
 • Twitter

  Follow Me On Twitter
 • FriendFeed

  View my FriendFeed
 • Sponsors

  Free Web Hosting with Website Builder
 • Advertisements

Mga Salawikaing Programmer

Philippine Proverbs – Programmer style

Copyright 2009 by UPLB COSS

Pag may tiyaga, may nilaga.
if (tiyaga.isEmpty) {nilaga.setEmpty();}

Kung ano ang puno, sya rin ang bunga.
public class Bunga extends Puno

Walang panget sa titing galit.
while(titi.Galit()) {panget = NULL;}

Pagkahaba-haba man ng prusisyon, sa simbahan pa rin ang tuloy.
for(int i=0; i <= n; i++){if(i=n){Prusisyon[i] = “Simbahan”;})

Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, daig pa ang hayop at malansang isda.
if (x.wika.isMahal() == false){
isda.setMalansa = true;
x > hayop;
x > isda;
}

Maliit man ang butas, lumalaki.
while(butas < Long.MAX_VALUE) {
butas++;
}

Nasa huli ang pagsisisi.
while(!EOF()) {
pagsisisi = false;
}
pagsisisi = true;

Ubos-ubos biyaya, pagkatapos nakatunganga.
List<Object> mgaBiyaya = Person.getBiyayas();
foreach (Biyaya thisBiyaya in mgaBiyaya)
{
mgaBiyaya.Remove(thisBiyaya);
}
if (mgaBiyaya.Count == 0)
nakatunganga = true;
Anuman ang gagawin, makapitong isipin.
for (int i=1;i<=7;i++) {
think();
}

Habang may buhay, may pag-asa.
while(alive) {
}
hope = 0;

Aanhin pa ang damo pag patay na ang kabayo?
public class Kabayo {
private boolean isAlive;
public void feed(Object damo) {
if(isAlive == false) {
throw new RuntimeException(“Aanhin ko yang ” + damo + “? Patay na ako eh.”);
} else {
digest(damo);
}
}
}

Combo: Habang may buhay, may pag-asa.+ Kung gusto, maraming paraan; kung ayaw, maraming dahilan.
buhay = true;
do {
pagasa = 1;
if(gusto == true)
paraan++;
else
dahilan++;
buhay = isAlive(); // check if still alive
} while(buhay);
pagasa = 0;

Habang maikli ang kumot, matutong mamaluktot.
while(kumot.length < person.height){
person.setPosition(“baluktot”);
}

Ang mabigat ay gumagaan, kung pinagtutulungan.
for(int i=0;i
help = help + i;
x.weight –;
}

Oo, inaamin ko, sila ay mga yakal, lawaan, apitong at narra, at kami ay saging lang. Pero maghanap kayo ng puno sa buong Pilipinas, saging lang ang may puso. Saging lang ang may puso!
Puno markLapid = new Saging();
markLapid.setMayPuso(true);
Puno[] philippineTrees = {new Yakal(), new Lawaan(), new Apitong(), new Narra(), markLapid};
for (Puno tree : philippineTrees) {
if (tree.mayPuso()) {
System.out.println(“May puso!”);
} else {
System.out.println(“Walang puso.”);
}
}

Nasa tao ang gawa nasa Diyos ang awa.
public class Tao {
public void gawa() {

}
}
public class Diyos {
public boolean awa(Tao tao) {

}
}

Ang taong nagigipit, sa patalim man ay kumakapit.
public class Tao {
private boolean nagigipit;
private boolean mayPatalim;
public void kapitPatalim() {
if(nagigipit) {
mayPatalim = true;
}
}
}

Sa panahon ng kagipitan, makikilala ang tunay na kaibigan.
SELECT DISTINCT KAIBIGAN.NAME FROM KAIBIGAN (nolock)
INNER JOIN KAIBIGAN_PANAHON (nolock) ON KAIBIGAN.ID = KAIBIGAN_PANAHON.KAIBIGAN_ID
INNER JOIN PANAHON (nolock) ON PANAHON.ID = KAIBIGAN_PANAHON.PANAHON_ID AND PANAHON.DESC = ‘KAGIPITAN’

Advertisements